Anioły, a wierzenia ludowe

Ważną kwestią są ogólnosłowiańskie wierzenia związane z angelologią i demonologią ludową. Ciekawy podział wyobrażeń postaci półdemonicznych i demonicznych przyjmuje w Polskiej demonologii ludowej Leonard Pełka. Dzieli on wspomniane byty na atmosferyczne, opiekuńcze, przyrodnicze i szkodliwe.

Przyjrzyjmy się bytom atmosferycznym, do których należy zaliczyć przede wszystkim istoty będące personifikacją zjawisk takich, jak wichry i burze. W Bułgarii wierzono w latającego żmija, który czai się w burzowych chmurach i porywa młode kobiety. Ta postać znana jest również między innymi na Białorusi, Wielkorusi i Łużycach Górnych. Należy wspomnieć również o istotach zwanych w Polsce i Czechach płanetnikami. Według wierzeń są to ludzie, którzy w czasie burzy unoszą się w powietrze, by przepędzić lub przenieść chmury w inne miejsca. Czarne chmury niosące grady, ulewy i burze są negatywnie postrzegane przez słowiańskich chłopów. Równocześnie białe jasne obłoki kojarzone bywają w niektórych stronach z miejscem przebywania aniołów i Boga. Wierzono także, że anioły przybierają różne postaci na sklepieniu niebieskim, między innymi gwiazd. Często stamtąd strącają diabły, które spadają według ludowych wierzeń na ziemię. Wśród niektórych wierzeń istnieje także przekonanie, że do funkcji aniołów należy utrzymywanie w ruchu ciał niebieskich oraz wyliczanie i czuwanie nad orbitami planet.

czytaj więcej >>>

Rzecz o melodii wiersza

Melodia wiersza to jego dusza. To co nas wprowadza w opisywany przez niego świat. Rytm jej wyznaczają odpowiednio użyte, niemal wyselekcjonowane sylaby, z wyczuciem użyte średniówki, rymy czy też odpowiednio dobrane słowa lub tonowanie wyrazów w wersie.

Ta cudowna melodia jest bezpośrednim przełożeniem odczuć rodzących się podczas tworzenia dzieła przez autora. Które razem z sensem przekazanym w tekście utworu stanowią kompletne dzieło.

Jedną z najpiękniejszych melodii jakie w życiu słyszałem zawiera ballada Świtezianka Adama Mickiewicza. Przyjrzyjmy się tej melodii…

czytaj więcej >>>